NPC và CPPCC 2016 "Let's Get Fresh": Tập Trung Vào Tám Từ Hot, Cư Dân Mạng Quan Tâm Nhất Về Sinh Kế Của Mọi Người |

Tác giả: Kênh tin tức Sands phân loại: Tin tức thời gian phát hành: 2021-03-03 14:02:38
全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》的决定|||||||

新华社北京10月17日电

天下群众代表年夜会常务委员会闭于修正《中华群众共战国天下群众代表年夜会战处所各级群众代表年夜会推举法》的决议
(2020年10月17日第十三届天下群众代表年夜会常务委员会第两十两次集会经由过程)

第十三届天下群众代表年夜会常务委员会第两十两次集会决议对《中华群众共战国天下群众代表年夜会战处所各级群众代表年夜会推举法》做以下修正:

1、增长一条,做为第两条:“天下群众代表年夜会战处所各级群众代表年夜会代表的推举事情,对峙中国共产党的指导,对峙充实收扬平易近主,对峙严酷依法处事。”

2、将第十一条改成第十两条,第一款第三项修正为:“(三)没有设区的市、市辖区、县、自治县的代表名额基数为一百四十名,每五千人能够增长一位代表;生齿超越一百五十五万的,代表总名额没有得超越四百五十名;生齿不敷五万的,代表总名额能够少于一百四十名”。

第一款第四项修正为:“(四)城、平易近族城、镇的代表名额基数为四十五名,每千五百人能够增长一位代表;可是,代表总名额没有得超越一百六十名;生齿不敷两千的,代表总名额能够少于四十五名。”

3、将第十三条改成第十四条,增长一款,做为第两款:“按照前款划定从头肯定代表名额的,省、自治区、曲辖市的群众代表年夜会常务委员会该当正在三旬日内将从头肯定代表名额的状况报天下群众代表年夜会常务委员会存案。”

4、将第五十七条改成第五十八条,第两款修正为:“国度事情职员有前款所列举动的,借该当由监察构造赐与政务处罚大概由地点构造、单元赐与处罚。”

没有设区的市、市辖区、县、自治县、城、平易近族城、镇的群众代表年夜会的代表名额按照本决议从头肯定。

本决议自2020年10月18日起实施。

《中华群众共战国天下群众代表年夜会战处所各级群众代表年夜会推举法》按照本决议做响应修正,并对条则挨次做响应调解,从头宣布。

Nếu bạn thấy bài viết của tôi hữu ích cho bạn, tôi khuyên bạn nên đọc nó. Sự ủng hộ của bạn sẽ khuyến khích tôi tiếp tục sáng tạo!

Đọc thêm
Kênh tin tức Sands